terug naar overzichtspagina

Arrondissement

Plaats

Organisatie

B | D | F | G | H | J | K | L | M | O | S | U | V | W

Leeuwarden

Balk

Gemeente

Balk

Notariskantoren

Beetsterzwaag

Gemeente

Beetsterzwaag

Notariskantoren

Beetsterzwaag

Rechtbank, sector kanton

Bergum

Advocatenkantoren

Bergum

Notariskantoren

Berlikum

Notariskantoren

Bolsward

Advocatenkantoren

Bolsward

Gemeente

Bolsward

Notariskantoren

Buitenpost

Advocatenkantoren

Buitenpost

Gemeente

Buitenpost

Gerechtsdeurwaarders

Buitenpost

Notariskantoren

Damwoude

Gemeente

Damwoude

Notariskantoren

Dokkum

Advocatenkantoren

Dokkum

Gemeente

Dokkum

Notariskantoren

Dokkum

Orde van Advocaten

Drachten

Advocatenkantoren

Drachten

Gemeente

Drachten

Gerechtsdeurwaarders

Drachten

Notariskantoren

Franeker

Advocatenkantoren

Franeker

Gemeente

Franeker

Notariskantoren

Gorredijk

Notariskantoren

Grou

Gemeente

Grou

Notariskantoren

Gytsjerk

Notariskantoren

Harlingen

Advocatenkantoren

Harlingen

Gemeente

Harlingen

Gerechtsdeurwaarders

Harlingen

Notariskantoren

Heerenveen

Advocatenkantoren

Heerenveen

Gemeente

Heerenveen

Gerechtsdeurwaarders

Heerenveen

KvK

Heerenveen

Notariskantoren

Heerenveen

Orde van Advocaten

Heerenveen

Rechtbank

Heerenveen Vesting Finance

Hurdegaryp

Notariskantoren

Jorwert

Notariskantoren

Joure

Advocatenkantoren

Joure

Gemeente

Joure

Notariskantoren

Kollum

Gemeente

Kollum

Notariskantoren

Leeuwarden

Advocatenkantoren

Leeuwarden

Bureau voor Rechtshulp

Leeuwarden

CJIB

Leeuwarden

CWI

Leeuwarden

Gemeente

Leeuwarden

Gerechtsdeurwaarders

Leeuwarden

Gerechtshof

Leeuwarden

Kadaster

Leeuwarden

Kamer van Toezicht over de Notarissen

Leeuwarden

KvK

Leeuwarden

Notariskantoren

Leeuwarden

Parket

Leeuwarden

Politie 02 Friesland

Leeuwarden

Provincie Friesland

Leeuwarden

Raad voor de Kinderbescherming

Leeuwarden

Raad voor Rechtsbijstand

Leeuwarden

Rechtbank

Leeuwarden

Reclassering

Lemmer

Advocatenkantoren

Lemmer

Gemeente

Lemmer

Notariskantoren

Makkum

Advocatenkantoren

Makkum

Notariskantoren

Oldeberkoop

Notariskantoren

Oosterwolde

Advocatenkantoren

Oosterwolde

Gemeente

Oosterwolde

Notariskantoren

Opeinde

Advocatenkantoren

St. Annaparochie

Advocatenkantoren

St. Annaparochie

Gemeente

St. Nicolaasga

Notariskantoren

Sneek

Advocatenkantoren

Sneek

Gemeente

Sneek

Gerechtsdeurwaarders

Sneek

Notariskantoren

Sneek

Rechtbank, sector kanton

Stiens

Gemeente

Stiens

Notariskantoren

Surhuisterveen

Advocatenkantoren

Surhuisterveen

Notariskantoren

Ureterp

Notariskantoren

Veenwouden

Advocatenkantoren

Veenwouden

Notariskantoren

Veenwouden

Raad & Hof van Discipline voor de Advocatuur

Wolvega

Advocatenkantoren

Wolvega

Gemeente

Wolvega

Gerechtsdeurwaarders

Wolvega

Notariskantoren

Workum

Advocatenkantoren

Workum

Gemeente

Workum

Notariskantoren


terug naar boven